Ketahuilah Manfaat Membaca Surat Al - Ikhlas - evetation

21/02/2016

Ketahuilah Manfaat Membaca Surat Al - Ikhlas

Al ikhlas merupakan surat ke 112 pada Alquran. Al-Ikkhlas diturunkan ketika Nabi Muhamad SAW diajak diskusi dengan kuffar Quraisy (orang-orang kafir Quraisy), seperti Amir bin Thufail, Zaid bin Geis, dan lain-lain. Mereka berkata terhadap Rasulullah : " Hai Muhamad! cobalah sifatkan Tuhanmu yang engkau ajak kami menyembahnya, dari emaskah ia dari perakah ia, dari besikah ia, atau dari tembagakah ia, laksana Tuhan-Tuhan yang kami sembah? ".

Untuk menjelaskan atau menerangkan kepada mereka , maka Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah SWT berupa surat Al-Ikhlas.

Artinya : Katakanlah (hai Muhammad!) “ Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung KepadaNya segala sesuatu. Dia tiadaberanak dan tiada pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatupun yang ada yang ada persamaannya dengan Dia “.

Sabda Rasulullah s.a.w:“Sesiapa membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali nescaya mendapat pahala seperti pahala orang yang membaca Al-Quran sekali khatam.”Membaca surah Al-Ikhlas sekali ganjarannya sama dengan membaca 10 jus kitab Al-Quran. Lalu dengan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak tiga kali khatamlah Quran kerana ianya sama dengan membaca 30 jus Al-Quran.Rasululllah SAW bersabda: “Sesiapa yang membaca 10 kali surah Al-Ikhlas siang dan malam; Maka Allah memberinya sebuah istana dalam syurga.” (HR: Imam Ahmad & Imam Adarimi.)Diriwayatkan pula dari Ali bin Abi Talib, katanya, Rasululllah SAW bersabda: “Sesiapa yang membaca surah al-Ikhlas 10 kali selepas solat Subuh, maka ia tidak akan tergelincir sekalipun syaitan memperdayanya dengan sungguh-sungguh.”

Manfaat Membaca Surat Al - Ikhlas

Umar menganggap mustahil hal itu, namun begitu Ali menyanggupinya. Umar kemudian menganggap Ali belum mengerti maksud Nabi karena masih muda. Ali kemudian membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali dan Nabi Muhammad membetulkan itu. Dalam hadits-hadits terkait hal ini,keutamaan surah Al-Ikhlas sangat memiliki peran dalam Al-Qur'an sehingga sekali membacanya sama dengan membaca sepertiga Al-Qur'an.

Riwayat Anas bin Malik juga merekam kisah berkaitan surah Al-Ikhlas yaitu dimana 70.000 malaikat diutus kepada seorang sahabat di Madinah yang meninggal hingga meredupkan cahaya matahari. 70.000 malaikat itu diutus hanya karena ia sering membaca surah ini. Dan karena banyaknya malaikat yang diutus, Anas bin Malik yang saat itu bersama Nabi Muhammad di Tabuk merasakan cahaya matahari redup tidak seperti biasannya dimana kemudian malaikat Jibril datang memberitakan kejadian yang sedang terjadi di Madinah.

Tentang keistimewaan- keistimewaan surat al - ikhlas ada banyak sekali, diantaranya seperti yang tersebut didalam Hadits Rasulullah SAW. Sebagai berikut :

Janganlah tidur hai Aisyah, sebelum mengerjakan 4 perkara (yaitu) :
Menghatamkan Al-Quran.
Menjadikan para nabi pemberi syafaat bagimu.
Menjadikan para muslimin meridlai engkau.
Melakukan haji dan umrah.

Bertanya Aisyah : Bagaimana aku dapat sekaligus melakukan empat perkara itu?. Seraya tersenyum, bersabdalah Rasulullah “Bila engkau membaca surat Al-Ikhlas , maka seakan-akan engkau telah menghatamkan Al-Qur’an, bila engkau bershalawat untukku dan untuk nabi-nabi sebelum aku, maka engkau telah menjadikan kami pemberi syafaat bagimu, bila engkau beristighfar untuk para mu’minin maka , maka engkau telah menjadikan mereka meridlai engkau, dan bila engkau membaca tasbih maka engkau telah melakukan ibadah haji dan umrah.

Begitulah kehebatan membaca surat Al-Ikhlas ketika akan tidur. Bayangkan betapa cara melakukan amalan-amalan seperti yang tersebut dalam hadits diatas seperti menghatamkan Al-Qur’an dalam waktu semalam belum tentu bisa selesai. Apalagi mengerjakan ibadah haji dan umrah. Maka dengan membaca surat Al-Ikhlas sebelum tidur, pahalanya sama dengan menghatamkan Al-Qur’an yang jumlahnya 30 juz. Dan ditambah lagi dengan membaca tasbih, pahalanya sudah sama dengan mengerjakan haji dan umrah.
Mengingat begitu besar pahala membaca surat Al-Ikhlas sebelum tidur, maka marilah kita sebagai kaum muslimin, berusaha sekuat tenaga sebelum tidur berwudulah dan bacalah surat tersebut dengan penuh keikhlasan, agar pahala tersebut didalam hadits diatas itu dapat kitaraih/kita dapatkan.

Keistimewaan surat Al-Ikhlas yang lain seperti tersebut didalam hadits berikut ini :

Diriwayatkan dari Ali bin Abi thalib RA. Bahwa rasulullah SAW. Bersabda :
Artinya : Barang siapamembaca surat Al- ikhlas sepuluh kali sesudah sholat Shubuh (Dhuha) tidak akan dihinggapi dosa walaupun dipaksakan oleh syeitan.

Artinya : Barang siapa membaca surat Al-Ikhlas sekali, akan diberinya oleh Allah pahala seratus orang syahid.

Diriwayatkan dari Ubay bin Ka,ab, bahwa Rasulullah SAW. Bersabda :
Artinya : Sesungguhnya terdapat sebuah pohon disurga benama “Haulab” buahnya lebih besar dari buah apel dan lebih kecil dari buah delima, lebih manis dari madu, lebih putih dari susu, dan lebih lemas dari keju.
Berkata Abu Bakar : Siapa yang makan itu, ya Rasulullah? Jawab Rasulullah SAW. : Ialah barang siapa mendengar namaku lalu bersholawat untukku, dialah yang akan memakannya.

Diriwayatkan dari Anas bin Malik RA. Bahwa Rasulullah SAW bersabda :
Artinya : Barang siapa membaca surat Al-Ikhlas sekali, ia seakan-akan telah membaca sepertiga Al-Qur’an, dan barang siapa membacanya dua kali ia laksana membaca dua pertiga Al-Qur’an, dan barang siapa membacanya tiga kali ia laksana telah membaca Al-Qur’an seluruhnya. Dan barang siapa membacanya sepuluh kali, dibangunkan baginya sebuah rumah dari Yaqut merah di Syurga.

Dari Ibnu Abbas RA. Bahwa Rasulullah SAW. Bersabda :
Artinya : Aku selalu menghawatirkan datangnya adzab diatas umatku, siang maupun malam, sampai datang Jibril kepadaku dengan surat “Al-Ikhlas” dan barulah aku ketahui, bahwa Allah tidak akan menurunkan adzabNya diatas umatku sesudah turunnya surat itu.

Barang siapa rajin membacanya akan berhamburlah karunia darilangit diatas kepalanya dan akan diliputi rahmat serta ketenangan hati, serta mendapat pengampunan, dan apa yang dimintanya dikabulkan oleh Allah SWT.

Dikabarkan, bahwa barang siapa membaca surat Al-Ikhlas dalam shalat fardlu yang lima waktu, diampuni oleh Allah dosa-dosanya, dan dosa kedua orang tuanya (kalau kedua orang tuanya juga sebagai orang muslim), dan dihapus namanya dari buku orang-orang durhaka dan dicatatnya dalam dalam buku orang-orang yang bahagia.

Diriwayatkan Oleh Al Baihaqy, dari Adi Umamah Al-Bahili berkata :
Artinya : Datanglah Jibril AS. Kepada Nabi SAW tatkala beliau berada dimedan perang tabuk bersama tujuh puluh ribu malaikat danberkata kepadanya : Ya Rasulullah! Lihat dan perhatikanlah jenazah Mu’awiyah ( bukan Mu’awiyah bin Abu Sufyan ). Lalu Rasulullah memandang ke Madinah lewat sayap Jibril yang telah diletakan diatas tanah dan bersembahyang jenazah untuk Mu’awiyah. Beliau bertanya kepada Jibril : Dengan apa Mu’awiyah memperoleh kedudukan ini hai Jibril? Jibril menjawab : Dengan pembacaan surat Al-Ikhlas, dikala ia berdiri,duduk, dalam sholat, dan berjalan.
( H. Arba’in )

Diriwayatkan bahwa tatkala Rasulullah pergi berhijrah ke Madinah berkumpulah Kuffar (orang-orang kafir) Quraisy di gedung “Darunnadwah” merundingkan cara bagaimana dapat membunuh Nabi Muhammad. Mereka telah sanggup menyediakan hadiah seratus unta, seratus hamba sahaya perempuan dan seratus kuda Arab, bagi siapa yang bias membunuh Nabi Muhammad.

Seorang bernama Surakah menghunus pedangnya hendak membunuh Rasulullah, beliau berkata sesuai petunjuk Jibril yang mendampinginya. “Hai bumi, tarik dan telanlah ia”, maka tenggelamlah kuda Suraqah sampai ke lutut dan berteriaklah ia : “Ya Rasulullah! Amankanlah aku, amankanlah aku”. Setelah diselamatkan oleh Rasulullah dan merasa dirinya aman, kembali Suraqah menghunus pedangnya hendak memenggal kepala Rasulullah.

Beliau berdo’a dan tenggelamlah seketika kuda si Suraqah sampai ke pusatnya. Kembali lagi minta diamankan seraya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Suraqah bersujud dibawah kaki Rasulullah setelah merasa diamankan untuk kedua kalinya seraya berkata : “ Beritahukan aku ya Rasulullah, siapakah tuhanmu yang mempunyai kekuasaan besar ini. Ia dari emas atau dari perak? “ kemudian dibacalah oleh beliau surat “Al-Ikhlas”, dan kedua surat “Al-Mu”awwidzatain” (An-Nas dan Al-Falaq) lalu mengusap wajahnya dengan kedua belah tangannya sesudah ditiup.

Dan dihikayatkan bahwa pada suatu waktu selagi Rasulullah duduk bersama sahabat-sahabatnya, tiba-tiba ada jenasah yang diletakan didepanya untuk disemahyangkan. Rasulullah bertanya : “Adakah ia mempunyai tanggungan hutang yang belum dibayar?”. “Ya” jawab seorang daripada keluarganya. “Kalau demikian, (kata Rasulullah) aku tidak akan mensholati seseorang yang mati belum melunasi hutang-hutangnya”.

Dalam saat itu pula turunlah Jibril membawa perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad, agar beliau suka melakukan Shalat jenasah atas mayat itu, karena hutang-hutangnya telah dibayar lunas oleh Jibril yang telah menjelma sebagai orang yang dihutangi.

Bertanya Rasulullah SAW Kepada Jibril :
“Karena apa si mayat ini dapat memperoleh kemuliaan dan kehormatan itu?”
Jibril menjawab : “Karena ia tiap hari membaca surat Al-Ikhlas seratus kali”.
Begitu hebatnya pahala membaca surat Al-Ikhlas, sampai-sampai orang yang sudah mati dalam keadaan menanggung hutang (dizaman Rasulullah), hutang-hutangnya dapat terlunasi, karena ia setiap hari membaca surat Al-Ikhlas tersebut 100 kali.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas Ra. Bahwa Rasulullah SAW. Bersabda :
“Tatkala aku di isra’kan kelangit, aku telah melihat ‘Arsy terdiri dari tigaratus enampuluh ribu sudut. Antara sudut yang satu dengan sudut yang lain adalah sejauh perjalanan tiga ratus ribu tahun. Dibawah tiap-tiap sudut terdapat duabelas ribu padang pasir. Luas tiap padang pasir adalah dari masyriq sampai maghrib. Dan tiap-tiap padang pasir itu terdapat delapan puluh ribu Malaikat membaca surat “Al-Ikhlas” yang menghibahkan pahala bacaannya kepada orang-orang yang membacanya dari ummat Muhammad, laki-laki maupun perempuan.”

Share with your friends